เด็กเกิดมาใหม่นั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราอยากที่จะให้เด็กคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาหรืออวัยวะส่วนใดเป็นอย่างไหรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของช่องปากที่จะพบว่าเกิดปัญหากับเด็กเกิดใหม่อยู่เป็นประจำ แต่สมัยนี […]