เมื่อเราทำการตัดสินใจที่จะจัดฟันและเลือกสถานบริการที่เราไว้วางใจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมันก็จะต้องมาเผชิญหน้ากับด่านแรกก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการจัดฟันอื่นๆ นั่นก็คือ แบนด์ (Band) ซึ่งมีลักษณะเป็นห่ […]