การดูแลรักษาฟันและอุปกรณ์จัดฟันด้วยตัวเอง                 ขณะจัดฟัน นอกเหนือจากการรักษาความสะอาดเหงือกและฟันอย่างพิถีพ […]